mainDekor1

Storsalen menighet

 

G18

Vår egen kveldsgudstjeneste kl 18.00 med forkynnelse, nattverd og et bredt spekter av musikalske uttrykksformer.
På G18 er det rom for både stillhet og jubel, det lette og det tunge, det lyse og det mørke, det søkende og det tilbedende.