mainDekor1

Storsalen menighet

 

Gudstjenester i Storsalen

I Storsalen feires det gudstjenester hver søndag. Vi har tre gudstjenestefellesskap: G11, G18 og G20:30.

Gudstjenesten er et viktig samlingssted for vår menighet.

Vi er ulike mennesker, engasjert i ulikt arbeid, men Jesus binder oss sammen.
I Gudstjenesten får vi møte Jesus, i sang og musikk, i Hans Ord, i bønn, i nattverden og i fellesskapet. Vi kommer sammen for å møte Gud og hverandre.