mainDekor1

Storsalen menighet

 

Bangladesh

Vi i Storsalen ønsker å bety noe for verden.

Vi gir utdanning til et helt folk!

Storsalen menighet i Oslo driver landsbyutvikling i Sylhet-området nordøst i Bangladesh. Her bor Khasi-folket som Normisjon ved Storsalens hjelp kan gi utdanning for barna sine fra søndagsskole til gymnas. Hvert år er to tusen barn innom en av institusjonene som driver undervisning på alle alderstrinn.
I tillegg gis voksne opplæring i å bli gode ledere for sitt eget folk. 340 studenter gjennomfører hvert år ledertreningsprogrammet Theological Education by Extension (TEE),
som drives i regi av kirkesamfunnet Sylhet Presbyterian Synod.

I Sylhet-området vil Storsalen også ha fokus på å hjelpe mennesker fra folkegruppen santaler, som kom hit som billig arbeidskraft i de store te-plantasjene og nå bor fast i disse plantasjene.
Kashi-folket og te-arbeiderne lever som fattige minoritetsfolk i et område som er sterkt dominert av folkegruppen bengaler. Språket til minoritetene er under sterkt press, og jordområdene blir kjøpt opp av pengesterke investorer fra sentrale deler av Bangladesh. Storsalen menighet jobber for at undertrykte folkeslag skal få utviklet troen på at de selv kan reise opp egne ledere i landsbyene og menighetene sine og kjenne seg elsket av Gud på lik linje med sine nabofolk.
Landsbyutviklingsarbeidet i Sylhet-området drives i samarbeid med kirkesamfunnet Sylhet Presbyterian Synod, Normisjon og Digni/Norad. Det omfatter blant annet skoleprogrammet med 17 landsbyskoler og egne seminarer for lederutvikling.
Landsbyutviklingsarbeidet i Sylhet-området i Bangladesh tar utgangspunkt i to prosjekter i Normisjons prosjektkatalog: SPS Skoleprogram, barneskoler og SPS Bibel- og ledertreningsprogram. Prosjektene har til sammen et årlig budsjett på kr 370.000.- (jf. Normisjons prosjektkatalog)

Ønsker du å gi en gave til prosjektet?

Det kan gjøres ved å overføre gaven til konto 3000.14.74398 og merke gaven med «Gave til Bangladesh».
På forhånd TUSEN TAKK :)

Vil du engasjere deg i misjonsprosjektet med tiden din?

Er du opptatt av misjon?
Er du engasjert for at andre mennesker skal få et bedre liv?
Ønsker du å bli med i arbeidet vårt med å samle inn penger til Bangladesh?

Ta kontakt med Misjonsgruppa på mail