mainDekor1

Storsalen menighet

 

Storsalen er mangfoldig!

Storsalen er en aktiv menighet. Vi ønsker å være en menighet som tar Gud og mennesker på alvor, og som gir rom for mange ulike typer engasjement.
Vi jobber med prosjekter i Bangladesh og Oslo, har flere kor og ulike musikkarbeid og en lang rekke større og mindre fellesskap som gir rom for samtale om liv og tro.