mainDekor1

Storsalen menighet

 

Bibelkurs: "Meg og Jesus i Johannesevangeliet - Tre Speil og Én Gåte"

Thor-André Holten, 25. april 2017


Velkommen på bibelkurs over tre kvelder: 8.mai, 15.mai og 22.mai

I dette kurset vil vi utforske tre møter mellom Jesus og enkeltpersoner i Johannesevangeliet. Nikodemus (kap 3), den blindfødte mannen (kap 9), og Pilatus (kap 18-19). I alle tre scenene fremstår Jesus som en gåte. Og i alle tre scenene kan de som møter Jesus fungere som speil for oss som lesere idag, ved at de utfordrer oss til å spørre på hvilken måte kan disse personene forteller meg noe om meg selv og min egen situasjon i møte med Jesus. Dermed reises to fundamentale spørsmål:

Hvem er Jesus? Og hvem er jeg?

Vi skal utforske hvordan disse to spørsmålene henger sammen, ved å speile oss i tekstene og nærme oss gåten.

Første kurskveld, 8. mai. «Mannen som trodde han visste»
Andre kurskveld, 15. mai. «Mannen som trodde han var blind»
Tredje kurskveld, 22. mai. «Mannen som trodde han var sterk»

Du kan komme med et småfellesskap/gruppe eller alene.
Ole Jakob Filtvedt underviser.
Thor-André Holten og Simon Gåre medvirker.

Velkommen til Storsalen på kurs 19:30-21:30 i Lille Camino.

Pris: 300,-
Student-/gruppe-pris: 200,- per. pers.
Enkeltkvelder: 150,-

Påmelding skjer HER