mainDekor1

Storsalen menighet

 

Årsmøte for Storsalen Menighet- 20. april kl. 1900, registering fra kl. 1830

Geir Kåre Kvalevaag,  4. april 2017


2016 er historie, hva skjedde i året som var?
Årsmøtet for menigheten er stedet for å se hvor langt Storsalen har kommet i det året som har gått, og stedet for å gjøre klart for det som kommer.

Årsmøtet avholdes torsdag 20. april kl 19.00. Registering fra kl. 1830.

Alle medlemmer (over 18 år) som har betalt medlemskontingenten senest én måned før årsmøtet har tale- og stemmerett på møtet. Innkallingen og saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest to uker før årsmøtet i linker til høyre på denne siden.

Storsalen ungdomsforening
For de som er medlem av Storsalen ungdomsforening (SUF) innkalles det til årsmøte den 14. april kl. 18.00 på lunsjrommet i Storsalen. Alle medlemmer i Storsalen under 26 år er automatisk medlem av SUF.