mainDekor1

Storsalen menighet

 

Bli medlem? Betalt medlemskontingenten?

Geir Kåre Kvalevaag,  8. februar 2017


Det er tid for å betale medlemskontingent til Storsalen.
Vi synes det er viktigere enn noen gang å løfte frem hvilken velsignelse det er å høre til i en menighet. Ved å være medlem i Storsalen tar du eierskap i hvem vi er og hva vi er kalt til som kirke i Oslo.

For alle nye – bli medlemmer!
For alle eksisterende medlemmer – betal kontingenten!
En trenger ikke å melde seg ut av en annen menighet for å bli medlem i Storsalen.
Det er heller ikke et krav om å være medlem i DnK for å være medlem i Storsalen.
Medlemskontingenten utgjør en viktig del av Storsalen sin økonomi.

350 kroner for alle over 18 år.
100 kroner for alle under 18 år.

Spesielt vil vi oppfordre alle foreldre til å melde inn sine barn.
Det gir oss en god slump med penger fra staten.

Du kan betale på to måter:
1) Sette inn beløpet på kontonr: 3000.14.74398. Merk giroen med medlemskontigent og navnet ditt
2) Betale med visakort på infobordet etter en gudstjeneste

Vi ber om at dette gjøres snarest.
For å få stemmerett på menighetens årsmøte må kontingenten være betalt senest en måned før årsmøtet finner sted.