mainDekor1

Storsalen menighet

 

Vil du å være med i et småfellesskap?

Vegard Husby,  1. september 2016


I Storsalen samles vi hver søndag i store fellesskap og feirer gudstjeneste sammen.
Vi oppfordrer alle til også å delta i et mindre fellesskap i hverdagen.
Vi vil at disipler av Jesus lever sammen, og ønsker å se fellesskap som er preget av disipler i vekst og nære relasjoner.

For alle som ønsker å bli med i et småfellesskap i Storsalen:

1. Åpen småfellesskapskveld for G20:30 er mandag 12. September kl. 18.
2. Åpen småfellesskapskveld for G18 er tirsdag 13. September kl. 18.

Om du ikke skulle ha anledning til å være med en av disse kveldene – send mail til
Hører du til G11 og ønsker småfellesskap – send en mail til

Hva er småfellesskap?

Småfellesskap er mindre fellesskap forankret i gudstjenestefellesskapene i Storsalen menighet. Det er en fast gruppe mennesker som møtes jevnlig, og som har en bestemt plan for hver gang de samles.
Hvorfor småfellesskap?
Hensikten med småfellesskap er å sammen fokusere på Jesus; hvem han er, hva han har gjort og hva han vil med oss.
Hvordan er et småfellesskap organisert?
I et småfellesskap er det mellom 5 og 10 personer som møtes jevnlig. Det er et fellesskap som er åpent for å ta i mot nye når det er tid for det, og som over tid vokser. Småfellesskap som vokser vil også, når de er store nok og når det er tid for det, dele seg.Lederen for småfellesskapet er ansvarlig for at småfellesskapet har en plan for samlingene sine. Det vil være tilgjengelige opplegg for småfellesskapene som gjerne kan brukes.Hvert småfellesskap har en leder, som er tilknyttet et av gudstjenestefellesskapene i Storsalen. Lederne følges opp av ledelsen for småfellesskapsarbeidet.Alle småfellesskap er en del av Storsalens menighet og dens visjon.